hem
annika
logo
annika
Detta är ett av mina självporträtt.
I större delen av målningen har jag valt
hålla tillbaka färgen. När jag håller tillbaka färgpaletten låter jag uttrycket komma
fram i ansikte och gester.
Det eftersträvade uttrycket är blygsel, som
ofrivillig uppmärksamheten orsakar.
Arbete med självporträtt är viktigt för mig
i den konstnärliga utvecklingen. Det är
genom sig själv man lär känna omgivningen,
framförallt inom målarkonsten.
nästa
föregående
© Flisberg Porträtt 2008