hem
mikael
logo
mikael
Den här mannen är en betydelsefull person.
Han föredrar en balanserad och lugn färgskala. När fina och speciella tillfällen bjuds i tillvaron visar han upp en förfinad sida och tar del av
det njutbara. Jag låter penselstråken vara strukturerade i en fjärdedel av målningen.
Övrig bildyta dramatiserar jag. Resultatet blir
på så vis en illusion av fart i den stillsamma kompositionen. Kroppens placering under den gula lampan ger en viss diagonal i bildytan som skapar dynamik i porträttet.
nästa
föregående
© Flisberg Porträtt 2008